home
Meubelmakerij Eerlijk Hout


Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen. Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op uw verzoek kosteloos aan u worden verstrekt

Voor informatie:
Gerard Klunder
Dorpsweg 58, 9798 PG Garmerwolde
Telefoon: 050 5494580
Fax:: 050 5494579
mail g.klunder@planet.nl

Ingeschreven bij deKamer van koophandel te Groningen onder nummer: 02050830

sloten